Dé nieuwste kunst bevorderen

Opgericht door verzamelaars Egbert en Loes Dommering, met als doel de nieuwste en vernieuwende kunst te bevorderen, in het bijzonder video en fotografie.

Foto: Cassander Eeftinck Schattenkerk, Dordtyart 2014

De stichting is op 8 april 2009 opgericht door verzamelaars Egbert en Loes Dommering met als doel de nieuwste en vernieuwende kunst te bevorderen, in het bijzonder video en fotografie. In de praktijk is de nadruk op videokunst (cq. experimentele films) komen te liggen. Beoordelingscriteria zijn: 1. artistieke kwaliteit en 2. vernieuwing of experiment. Het bestuur bestaat uit: Egbert Dommering (voorzitter), Loes Dommering-van Rongen (secretaris/penningmeester), Lonnie van Brummelen, Matthijs Erdman en Hendrik Driessen (leden). Het bestuur is onbezoldigd.

Onze activiteiten

Vanaf 2011 hebben wij jaarlijks uitkeringen gedaan, voornamelijk op het gebied van videokunst (experimentele kunstenaarsfilms), maar ook fotografie komt af en toe aan bod. Onder Projecten is een selectie opgenomen, alsmede een complete lijst van alle projecten waaraan wij hebben bijgedragen. De nadruk is komen te liggen op financiering van nieuwe werken, meestal  in cofinanciering met andere fondsen, publiek en privaat. Jaarlijks komen er tientallen aanvragen binnen waarvan er slechts enkele kunnen worden gehonoreerd. Het bestuur zoekt bij de toekenning naar een mix van jong talent en kunstenaars die al enige naam hebben.

Financieel beleid

Onze  inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties van de oprichters. Er vindt geen fondsenwerving plaats. Van de ingekomen schenkingen wordt een deel voor uitkering ter beschikking gesteld, en een deel aan de algemene reserve toegevoegd. Aldus wordt een stamvermogen opgebouwd waaruit extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. Dat biedt voorts de mogelijkheid op termijn tot hogere uitkeringen te komen. Het bestuur beslist van jaar tot jaar over het voor uitkering beschikbare bedrag. Het vermogen wordt door de penningmeester in overleg met de bank beheerd.

De kunstenaar die een videowerk maakt moet zich vooraf goed afvragen wat voor werk hij/zij wil maken. Dat begint dus met een helder concept.

Loes Dommering-van Rongen